podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Singapur - wiza, ambasady, przepisy

Singapur     
singapur
Singapur - podróże doSingapuruSingapur - mapa krajuSingapur - spis artykułów i galeriiSingapur - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeSingapur - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaSingapur - szczepienia, zdrowie, poradySingapur - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROSingapur - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOSingapur - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe na terytorium Singapuru należy mieć bilet powrotny lub na dalszą podróż. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.
Informacje dla kierowców
Między­narodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Obowiązuje ruch lewostronny. Polskie prawo jazdy jest uznawane do 12 miesięcy pobytu w Singapurze.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń w pod­różowaniu po kraju. System komunikacji publicznej jest bardzo dobrze rozwinięty. W dni powszednie, o różnych porach dnia, pobierane są opłaty za wjazd samochodem do centrum miasta. Przy wyjazdach samochodem z Singapuru do Malezji należy mieć zatankowane co najmniej 2/3 baku. Dla samochodów nie zarejestrowanych w Singapurze wprowadzono opłaty za każdy dzień poruszania się po terytorium kraju.
Przepisy celne
Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. Należy zadeklarować na granicy gotówkę powyżej kwoty 30 tys. SGD. Zgodnie z singapurskimi przepisami celnymi całkowitym zakazem wwozu objęte są:

– alkohole i papierosy oznaczone Singapore duty not paid;

– papierosy oznaczone symbolem „E” na opakowaniach;

– guma do żucia (z wyjątkiem gumy do żucia w celach lecz­niczych);

– tytoń do żucia;

– zapalniczki w kształcie pistoletów;

– kontrolowane leki i środki psychotropowe (zasady przywozu leków przepisanych przez lekarza znajdują się na stronie internetowej singapurskiego urzędu badań medycznych (Heath Science Authority): http://www.hsa.gov.sg/publish/hsaportal/en/health_products_regulation/western_medicines/faqs_personal_medication.html

– zagrożone gatunki zwierząt i produkty z nich wytworzone;

– sztuczne ognie, petardy i inne fajerwerki;

– obsceniczne artykuły, publikacje pornograficzne – nagrania wideo i software;

– reprodukcje/kopie publikacji objętych prawami autorskimi;

– materiały o charakterze buntowniczym i wywrotowym.

Przy wwozie z opłat celnych oraz podatku od towarów i usług GST (odpowiednik podatku VAT) zwolnione są przedmioty nowe, prezenty, towary żywnościowe o łącznej wartości nie prze­kra­czającej 300 SGD, a w przypadku osób poniżej 18. roku życia – o wartości nie przekraczającej 100 SGD. Osoba pełnoletnia może wwieźć do Singapuru bez cła 1 l alkoholu wysoko­procentowego, 1 l wina, 1 l piwa. Zwolnienia z opłat celnych i podatku GST dotyczące wwozu alkoholu nie obejmują podróżnych wjeż­dża­jących do Singapuru po pobycie za granicą krótszym niż 48 godzin. Zwolnieniu z opłat celnych i podatku GST nie podle­gają papierosy. Nie zgłoszenie do odprawy celnej towarów obję­tych cłem i po­datkiem GST podlega karze w wysokości do 5000 SGD. Przy wyjeździe z Singapuru można uzyskać zwrot podatku GST za towary zakupione na terenie tego kraju. Podatek ten wynosi 7%. Zwrot podatku przysługuje za towary o łącznej warto­ści ponad 300 SGD zakupione w specjalnie oznakowanych skle­pach i wy­wiezione z terytorium Singapuru w okresie maksymalnie 2 mie­sięcy od daty zakupu. Przy zakupach towarów w tych sklepach należy przedstawić paszport i wypełnić specjalne formularze.
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością jest bardzo małe. Prawo jest skrupulatnie przestrzegane i surowo egzekwo­wa­ne. W Singapurze orzekana jest dodatkowo – również za drobne przestępstwa i wykroczenia, np. wandalizm – kara chłosty.
Przydatne informacje
• Wszelkie dodatkowe informacje nt. warunków podróżowania w celach tutystycznych można znaleźć na stronie www.visitsingapore.com/publish/stbportal/en/home.html

• Wymiany dolarów singapurskich na waluty wymienialne moż­na dokonać w bankach oraz licznych oficjalnych kantorach.

• Przy wjeździe do Singapuru zarówno na lotnisku, jak i w portach morskich można otrzymać bezpłatne materiały promocyjne i informatory turystyczne.

• Wszystkie lokalne rozmowy telefoniczne wykonywane z auto­matów telefonicznych zainstalowanych w hali przylotów lotniska są bezpłatne.

• W Singapurze bardzo rygorystycznie przestrzega się utrzy­mywania czystości w środkach komunikacji miejskiej oraz na terenie całego kraju. Za łamanie tych zaleceń grożą wysokie kary pieniężne, np. za wyrzucenie niedopałków papierosów lub zaśmiecanie w inny sposób ulic i chodników – grzywna w wysokości 500 SGD; za jedzenie i picie w środkach komunikacji miejskiej – grzywna w wysokości 1000 SGD; za palenie papierosów w miejscach zakazanych, np. w pomiesz­czeniach klimatyzowanych, windach – grzywna w wysokości 500 SGD.

• Urzędy pracują od 9.00 do 17.00. Urzędy państwowe nie pracują w soboty.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Singapurze
435 Orchard Road
17-02/03 Wisma Atria
Singapore 238877
tel.: (00-65) 6235 9478 (ext. 102), 6734 0466
fax: (00-65) 6235 9479
e-mail: ambassador@pacific.net.sg; secretary@pacific.net.sg
www.singapore.polemb.pl
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Singapuru
C/o International Press Softcom Limited
32 Kallang Place
Singapore 339160
tel.: (0-0 65) 629 251 21 (Biuro)
0-0 65) 639 800 70 (linia bezposrednia)
fax: (0-0 65) 639 800 90
vkhloh@singnet.com.sg